POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Polityka prywatności i plików cookies przedstawiona na tej stronie, opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.wypisana.pl.

Administratorem strony jest: Patrycja Kowalska, ul.Korfantego 86/3, 40-161 Katowice.
Kontakt z administratorem możliwy za pomocą e-maila: kontakt@wypisana.pl.

§ 1
Definicje

Na potrzeby polityki prywatności strony wypisana.pl, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Patrycja Kowalska, ul.Korfantego 86/3, 40-161 Katowice,
 2. Strona – witryna wypisana.pl,
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 3. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim, poza wymienionym w podpunkcie 2.5.
 4. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 5. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  • home.pl S.A. ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

§ 3
Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies, czyli „ciasteczka”. Są to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Przeznaczone są do korzystania ze strony wypisana.pl.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4
Inne technologie

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.